Wednesday, 24 April , 2019
امروز : چهارشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 19 شعبان 1440
آرشیو : کهریزک

جایگزینی تابلوهای برق به جای اتاقک های برق بوستان معراج

در راستای ایمن سازی مبادی ورودی برق اصلی پایه های روشنایی بوستان معراج؛ عملیات نصب تابلوهای برق در این بوستان اجرا شد.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نسیم رحمت در مدارس شهر کهریزک پیچید

در راستای افزایش آگاهی و دانش والدین و دانش آموزان نسبت به مخاطرات و آسیب های اجتماعی جامعه، طرح  رحمت با مشارکت واحد اموزش های شهروندی شهرداری کهریزک درمدارس شهر درحال برگزاری است.

۱۶ اسفند ۱۳۹۷